SKF GÜÇ AKTARIM ÜRÜNLERİ

Tahrik ünitesinden alınan gücü; tahrik edilen üniteye aktarmakta kullanılan ürünlerdir.

Bir kasnak, makara veya dişli de oluşan dönme gücünü başka bir kasnağa aktarmak amacıyla kullanılan ve iki kasnak arasına gerilen araç.

Burçlar; makina elemanlarının bağlantı noktalarında, hem kuvvet iletmek, hem de ani hareket ve titreşimleri sönümlemek, elemanlar arasındaki boşluk ve kasıntıları gidermek amacıyla kullanılır.

İki zincir dişli arasında güç ileten baklalı, metal elamanlardır.

Dişliler , hareketi değiştirmek veya iletmek için kullanılan, üzerinde çeşitli profillerde diş açılmış bir makine elemanıdır. Düz dişli, sonsuz dişli, helis dişli, çavuş dişli vb. çeşitleri vardır.

Kaplinler; aynı eksen üzerinde çalışan miller arasında, dönme hareketini aktarmaya yarayan ara elemanlardır.

Dişleri olmadığı için birbirine bir kayışla ya da iple bağlı olan makaralardan oluşmuş basit makinelere kasnaklar denir.